Sound of Heaven RECORDS 
Record Company for Bhajans and other Spiritual Music


Naslovnica

Harma & Cro Bhajan Group

Sai Baba o Bhajanima

Slike

Kontakt

CD Web SHOP

Linkovi


Izdani CD-i:

O Bhagavan

Sai Ram Bhajo Mana
unplugged CD

© 2005 Sound of Heaven RECORDSIn English

 

 

Tablaturni prikaz akorda za gitaru

 

Tekstovi · Note · Akordi tablaturno  ·Akordi tablaturno · Rječnik
           (za Gitaru)             (za Klavir)

 

Akordi i tablature
Svi akordi označeni su harmonijskim simbolima kojima se služi suvremena glazba. Kako su neki akordi (odn. njihovi simboli) mnogima nepoznati, pokazala se potreba da ih se objasni. Budući da većina zainteresiranih koristi gitaru, svi su akordi prikazani tablaturnim slikovnim prikazom na kojem je shematski prikazan vrat gitare s oznakama mjesta na kojima treba pritisnuti žicu, odn. žicama koje treba prigušiti. Okomita crta ispod koje piše kapo ili k označava mjes to na koje treba staviti kapodaster koji na taj način skraćuje vrat gitare i omogućuje jednostavne zahvate na bilo kojem mjestu na vratu, što je jako praktično.
- Veliko slovo (A) označava dur, malo slovo (a) označava mol.
- Slovo s povisilicom (#) čita se: F# = Fis
- Slovo sa snizilicom (b) čita se: Eb = Es
- Slovo kroz drugo slovo (E/D) znači da akord koji označava prvo slovo (E dur) ima u bazi ton koji označava drugo slovo (D).
- Svi akordi s kapodasterom (H, C, E, itd.) ponašaju se kao i akordi bez kapodastera (H i C kao A; E kao D, itd.). To su isti zahvati, samo u pomaku za nekoliko polja.
- Durski i molski akordi u kojima se pojavljuje broj 9 međusobno su jednaki. (A 7(9) = a 7(9))
- Akord označen brojem 4 jednak je akordu označenom brojem 11 (A4 = A11)
- Akordi označeni sa S (SPAIN) dobili su tu (neslužbenu) oznaku zato što zvuče malo španjolski, a njihovo pravo "ime" (-9,11) je nespretno za upotrebu, pa je kratica S spasonosno i praktično rješenje.
Budući da će nekolicinu, vjerojatno, zanimati kako to izgleda na klavijaturi ili u notnom pismu, neka mi se jave da im pošaljem posebni dodatak za tu namjenu.

Sai Ram
Hrvoje


OTVORENI ZAHVATI


ZAHVATI S KAPODASTEROM (k) 

                                                                        (I DALJE PO ANALOGIJI S "A" ZAHVATIMA)

                                                                        (I DALJE PO ANALOGIJI S "A" ZAHVATIMA)

                                                                        (I DALJE PO ANALOGIJI S "A" ZAHVATIMA)
POSEBNI ZAHVATI