Sound of Heaven RECORDS 
Record Company for Bhajans and other Spiritual Music


Naslovnica

Harma & Cro Bhajan Group

Sai Baba o Bhajanima

Slike

Kontakt

CD Web SHOP

Linkovi


Izdani CD-i:

O Bhagavan

Sai Ram Bhajo Mana
unplugged CD

© 2005 Sound of Heaven RECORDSIn English

 

 

Rječnik

 

Tekstovi · Note · Akordi tablaturno  ·Akordi tablaturno · Rječnik
           (za Gitaru)             (za Klavir)

 

A
abhaya - odsutnost straha, sigurnost, neustrašivost
allāhu akbar - Bog je velik
amrita - nektar besmrtnosti, piće bogova; besmrtan, besmrtnost
amrita varšinī - koja prosipa amritu
araja - molitva
āum - kad dođem
avatar (s. avatāra) - doslovno "silazak", utjelovljenje božanske svijesti na Zemlji s ciljem ponovnog uspostavljanja dharme
āyi - dođoh

B
bābā - otac
bajāve - bubnja, svira (bubanj)
bār bār - stalno, opet i opet
bhagavān - "koji posjeduje sreću", blaženi, Gospod, Bog
bhātā - obasjava, osvjetljava
bolo - reci(mo)! izgovori(mo)! pjevaj(mo)!
brahmā - Bog Stvoritelj u hinduističkom trojstvu
buddham śaranam gacchāmi - "tražim utočište u Buddhi"; slijedim Buddhu kao svog vodiča
bulāo - pozovi

C
cidambara(m) - svetište u južnoj Indiji poistovjećeno s Kailāsom -
cidambareśa - gospodar (Gospod) cidambare
cidānanda - blaženstvo čiste svijesti; Božansko blaženstvo

D
daršan (s. darśana) - “viđenje, pogled”; milost viđenja utjelovljenog Boga odnosno svake svete osobe; pojam se odnosi i na šest ortodoksnih hinduističkih filozofskih pravaca
dātā - koji daje, poklanja; velikodušan; poglavar, utemeljitelj, glava
dāyinī - koja daje
dhara (dhāra) - koji drži, nosi; koji ima, koji je snabdijeven nečim
dhārī - dhara, podupire
do - daj
dvār(a) - dveri, vrata
dvār pe me - pred dveri, pred vrata
dvaraka - ime lučkog grada u kojemu je živio Kõšïa (zapadna obala Indije), utvrda sa devet vrata (dvāra), simbol čovjekova tijela
dvāraka mayi - boravište Śirdī Sāī Bābe (džamija u Śirdiju)

E
ek(a) - jedan
ek bār - još jednom

G
gangā - sveta rijeka u Indiji koja prema predaji izvire iz neba i spušta se preko Śivine kose u Himalaju; ime božice koja predstavlja svetu rijeku
gangādhara - koji nosi Gangu, Śiva
ghana śyām(a) - taman poput oblaka
ghanaśyāma - taman poput oblaka, Kõsïa
gūnj - jeka, odjekivanje, huka, odzvanjanje
gūnj utha - ječi, odjekuje, odzvanja

H
hai - jest (je)

J
jagadambe - Majko Univerzuma
jagadguru - učitelj svijeta
janam - rođenje; rođendan
jananī - Majka
jatā - pletenica kose (kakvu nose isposnici i Śiva)
jīvan(a) me - u životu
jūta - perčin, pletenica kose
jūta jatā - ispletena kosa, kosa vezana na vrhu glave (u čvor)
jūta jatā me - u pletenici kose

K
karīm - dobrostiv, darežljiv; epitet Allāha
kripā - milost, suosjećanje, sućut, ljubaznost
kripā karo - smiluj se, budi blagonaklon
kšamā - trpeljivost, strpljivost, opraštanje
kšamā karo - oprosti
kšamā mūrti - utjelovljenje opraštanja

M
mahāvira - osnivač Jainizma
maheśa = maheśvara
maheśvara (mahā + īśvara) - veliki Bog; Śiva
maheśvarī - velika Božica; Pārvatī
manas - um, područje želja, misli i osjećaja; preko njega se primaju utisci iz vanjskoga svijeta, u njega se talože sve dobre i loše posljedice tih utisaka
man ko bhāta - koji osvjetljava um (umove)
mangala - povoljan; koji donosi sreću; blagoslov, sreća, blagostanje
me - u, na (lokativna postpozicija)
merā(e, ī) - moj (e, a)
mujhe - mene, meni
mūrti - oblik, lik, obličje; utjelovljenje

N
nartana - ples; pleši!
natarāja - pridjevak Śive kao kralja plesa i gospodara svjetske pozornice; plameni krug u kojem Natarāja pleše izraz je kozmičke energije
nirmala - čist, bez mrlje
nitya(m) - vječan, neprolazan, neprekidan; stalno, uvijek, neprekidno
nityānanda - vječno blaženstvo

O
om namah śivāya - klanjam se Śivi

P
parabrahma(n) - najviši brahman; Najviše Biće; Univerzalni Apsolut, Bog
parameśvara (parama + īśvara) - najviši (vrhovni) Bog
pār(a) karo - prevedi (nas) preko (oceana rađanja i umiranja)
pār(a) utāro naiyamori - prevezi (pār utāro) moju lađu (preko oceana rađanja i umiranja)
partipuri ke - od Puttapartija, iz Puttapartija
patita - griješnik, moralno posrnuo
patita janāvana - koji štiti (avana) duhovno posrnule ljude (patita jana)
patita pāvana - koji pročišćuje grešnike (moralno posrnule)
pitā - otac (pater)
prabho - O Gospode (Gospodaru) !
prabhu - Gospod, gospodar; moćni
prāna - životni dah, životna energija
prema - ljubav, čista ljubav bez vezanosti, sveobuhvatna ljubav prema svemu stvorenom
priya - voljeni, ljubljeni, drag, prijatan

R
rāghava - potomak Raghua
rahīm - milostiv, milosrdan, prijatan, ljubazan
rāja - kralj
rūpa - lik, oblik, obličje

S
sab - sav, svaki, svi
sab hai - ti si sve (svi)
sab mil - svi zajedno
sab bhakton ke - svih bhakta, svih poklonika, vjernika
saccidānanda - bitak, svijest i blaženstvo
sai baba, sāī bābā - sveopća majka (sāī) i otac (bābā); Božanska Majka i Otac; Božanski Roditelj
sai ghanaśyāma - Sai Krišna
sai natha, sai nāth(a) - Gospod (Gospodar) Sai, zaštitnik Sai
sai ram, sāī rām - naziv za Sai Babu koji ukazuje na to da ovaj avatar nije različit od Rāma avatara. Ujedno i pozdrav kojim se pozdravljaju Sai Babini sljedbenici
sai śyam, sāī śyām(a) - Sai Krišna
saiśa = sāīśvara (sāī + īśvara) - Gospod Sai
sāth - sa, zajedno sa
sāth raho - ostani (budi) s nama (sa mnom)
satya(m) - istina, stvarnost; istinski, stvarni; Sai Babino ime (Sathya)
suno - čuj, slušaj

Ś
śānti - mir, spokoj, unutarnja tišina
śarana(m) - zaštita, utočište; koji štiti, brani; (tražim) zaštitu i utočište u
śirdī ke sāī - Sai Baba iz Śirdīja
śivakāmī - koja žudi za Śivom; (Pārvatī)
śivarāja - kralj Śiva
śrī - sreća, sjaj, ljepota, slava; obilježje svetosti i veličanstvenosti, izraz najvišeg poštovanja; presveti
śyām(a) - tamnoplav. taman, crn, Krisïa

T
terā(i, e) - tvoj (a, e)
tripurīśvarī - Božica triju "gradova" (guïa)
triśūla - trozub, Śivino trozubo koplje
tū - ti
tū hī - upravo (samo) ti
tum ho - ti si

V
varšinī - koja obasipa, prosipa
višnu - u hinduističkom trojstvu (trimūrti), zaštitnik i održavatelj svega stvorenoga
vrindāvana = brindāvan - "Rādhina (vrindā) šuma (vana); šuma na lijevoj obali Yamune gdje je Krišna proveo kao gopāl svoju mladost